RICHARD KRANTZ

Four Seasons

14.08. - 07.09.2020

Four Seasons är ett plats-responsivt verk skapat för Galleri Toll.

Det rör frågeställningar om konsumism, ekologi, tid och ensamhet.

www.krantzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.com/