top of page

LINNEA HANSANDER

Den gudomliga komedin

21.02 - 07.03.2021

IMG_19101-.jpg
IMG_18941-.jpg
IMG_18981.jpg
IMG_19041.jpg
IMG_19201.jpg
IMG_19221-.jpg
IMG_18731.jpg

En liten teater som är en samkörning av Den gudomliga komedin, bebådelsen, Lou Reeds ”New Sensations” och andra gestaltningar av livskrisen som fenomen.

Jag stod i mitten av min levnads bana
då i en nermörk skog jag mig befann,
där ej mer väg och stig jag kunde ana.

Ej vet jag längre hur jag skildra kan
en skog så full av grymheten och nöden;
vid minnet än mig skräcken slår i bann.

 

Den ödslig var som tomheten, som döden -
men skall jag säga er hur tröst jag fann,
så må jag måla färdens alla öden.

(Dante Alighieri)

Oh, new sensations
Oh oh, new sensations
Talkin' 'bout some new sensations
Talkin' a new sensations
I took my GPZ out for a ride
The engine felt good between my thighs
The air felt cool, it's was forty degrees outside
I rode to Pennsylvania near the Delaware Gap
Sometimes I got lost and had to check the map
I stopped at a roadside diner for a burger and a coke

(Lou Reed)

bottom of page