FANNY BYLUND

Linjera

09.10. - 01.11.2020

linje, linjera, linjen i lera
collage kollega, korrelera
bygga på, bygga vidare, bygga bredvid

www.instagram.com/fanny.bylund/