MARIA JACOBSON

Demokrati är att jag får säga vad den här skulpturen betyder

18.10. - 17.11.2019

Demokrati är att jag får

säga vad den här

skulpturen betyder

 

https://www.jacobsonmaria.com/