top of page

LINDA LOUISE KARLSSON

Ocarina of time

04.06 - 01.08.2021

IMG_2150.jpg
IMG_2166.jpg
IMG_2135.jpg
IMG_2180.jpg
linda_karlsson_Galleri_Toll.jpg

"En okarina är ett litet blåsinstrument av typen kärlflöjt. En mer primitiv variant av okarinan, med lika stora fingerhål, kallas lergök. Kärlflöjten är en ålderdomlig instrumenttyp som hittats i tidiga arkeologiska fyndplatser runtom stora delar av världen.” (Wikipedia)

Utställningen ”Ocarina of time” förhandlar med lergökens historiska böjlighet och referensrum.

https://www.instagram.com/l00uka/

bottom of page